3,500,000 
4,000,000 

HÃNG KHÁC

PANASONIC CF-AX 2

4,500,000 
Giảm giá!
5,000,000  4,200,000