6,990,000 

HÃNG KHÁC

PANASONIC CF-AX 2

4,500,000